Czech Republic

“The following championship it’s going to be our 7th championship and our best result was the 10th place we got at home in Prague. We are come from different parts of Czech Republic, so the regular trainings are tough for us. In our team are diocesan priests, one priest from Dominican order and also few missionaries from Slovakia and Poland and our coach is former league player Marek Vomáčka.”

“Kampionati i ardhshëm do të jetë kampionati ynë i 7-të dhe rezultati ynë më i mirë ishte vendi i 10-të që morëm në shtëpi në Pragë. Jemi nga pjesë të ndryshme të Republikës Çeke, kështuqë stërvitjet e rregullta janë të vështira për ne. Në ekipin tonë janë priftërinj dioqezanë, një prift nga urdhri Domenikan dhe gjithashtu disa misionarë nga Sllovakia dhe Polonia dhe trajneri ynë është ish-lojtari i ligës Marek Vomáčka.”