Serbia

 

 

First time of participation in Futsal for the priests in Europe was in 2019 in Montenegro.
After that we also took part in 2020 in Prague and 2023 in Timisoara.
We come from 5 different nations, we all live and work in Serbia.

 

Hera e pare që morëm pjesë në Futsal për priftërinjtë në Evropë ishte në 2019 në Mal të Zi.
Pas kësaj kemi marrë pjesë edhe në 2020 në Pragë dhe 2023 në Timisoara.
Ne vijmë nga 5 kombe të ndryshme, të gjithë jetojmë dhe punojmë në Serbi.