Slovakia

First time we participated in 2009 in Portugal. We came twice in the 3rd place, in 2013 and 2017. Our team is composed by latin and byzantine priests.

Hera e parë që morëm pjesë ishte në 2009 në Portugali. Kemi dalë dy here në vendin e tretë, në 2013 dhe 2017. Në ekipin tonë janë priftërinj latinë dhe bizantinë.