Poland

Our National Team has participated in all Championships organized since 2005. We won the European Championship 8 times. We are also happy that we could organize the Championships in Poland in 2011. We are also happy to take part in this year’s Championships in Albania. We hope that it will be a common brotherly and priestly celebration.

 

Kombëtarja jonë ka marrë pjesë në të gjitha kampionatet e organizuara që nga viti 2005. Kemi fituar 8 herë Kampionatin Europian. Jemi gjithashtu të lumtur që mundëm të organizojmë Kampionatin në Poloni në 2011. Jemi të lumtur që marrim pjesë edhe në Kampionatin e këtij viti në Shqipëri. Shpresojmë që të jetë një festë e përbashkët vëllazërore dhe meshtarake.