Portugal

Portugal participated for the first time in the Futsal European Championship for Priests in 2006 in Croatia and has not failed to be present since than.
In 2009 Portugal organized the tournament.
They won the championship in 2012, 2015, 2016, 2017 and 2019.

 

Portugalia mori pjesë për herë të parë në Kampionatin Evropian të Futsalit për Priftërinjtë në vitin 2006, në Kroaci dhe nuk ka munguar asnjëherë që atëherë.
Në vitin 2009 Portugalia organizoi turneun.
Ata fituan kampionatin në 2012, 2015, 2016, 2017 dhe 2019.