Kazakhstan

“Our first participation was in the 2013 championship in Belarus. We were only teammates from 2 dioceses at that time. Our main goal is to participate, and we rejoice for every win we can get. For us, is important to meet and get in touch with others and also ourselves. Our country is the 9th biggest country in the world. We work in 3 dioceses and 1 apostolic administration. So, we have a large geographical distance. We can meet only once a year at the meeting of all priest of the country after Easter. We don’t have many chances to practice as a full team, only some of us can meet at times driving 500 km or more to meet together. To arrive at the South is required one and half hour flight. To arrive at the west from my place, in the capital city (Astana), is required more than 2 and half hours flight. We are a missionary country with less than 1% catholic and 25% Christians of population. The majority of priests and religious people are foreigners. This year for the first time we will have with us 2 local priests.”

“Pjesëmarrja jonë e parë ishte në kampionatin e vitit 2013 në Bjellorusi. Ne morëm pjesë vetëm nga 2 dioqeza në atë kohë. Qëllimi ynë është të marrim pjesë dhe ne gëzohemi për çdo fitore që mund të marrim. Për ne është e rëndësishme të takohemi dhe njihemi me të tjerët dhe gjithashtu me veten. Vendi ynë është i 9-ti më i madhi në botë. Punojmë në 3 dioqeza dhe 1 administratë apostolike. Pra, distancat tona gjeografike janë të mëdha. Mund të takohemi vetëm një herë në vit në mbledhje për të gjithë priftërinjtë e vendit pas Pashkëve. Ne nuk kemi shanse të praktikojmë i gjithë grup së bashku, vetëm disa prej nesh mund të takohen ndonjëherë duke ngarë 500 km ose më shumë për t’u bashkuar. Për në jug nevojitet një fluturim rreth një orë e gjysmë. Në perëndim nga vendi im, punoj në kryeqytet (Astana), më shumë se 2 orë e gjysmë. Ne jemi një vend misionar me më pak 1% katolikë dhe 25% të krishterë. Shumica e priftërinjve dhe besimtarëve janë të huaj. Këtë vit për herë të parë do të kemi me vete 2 priftërinj vendas.”