Italy

“We were officially born as a team on 15th of December 2016, becoming a full-fledged amateur association. Since then we have involved more than 30 priests scattered throughout Italy in various solidarity initiatives. We played solidarity matches in various cities in Italy, making known the spirit that unites us: priests who love playing football, giving a glimpse of priestly brotherhood. The best experience was the meeting with the Pope in 2019 where he encouraged us to be witnesses of Christ also on the field. We participated in 8 championships where we achieved the 8th place in Italy as our best placing.”

“Ne kemi lindur zyrtarisht si ekip më 15 dhjetor 2016, duke u bërë një shoqatë amatore e plotë. Që atëherë ne kemi përfshirë më shumë se 30 priftërinj të shpërndarë në të gjithë Italinë në nisma të ndryshme solidariteti. Kemi luajtur ndeshje solidariteti në qytete të ndryshme të Italisë, duke bërë të njohur frymën që na bashkon: priftërinjtë që duan të luajnë futboll, duke dhënë një pamje të vëllazërisë priftërore. Eksperienca më e bukur ishte takimi me Papën në vitin 2019 ku ai na inkurajoi të jemi dëshmitarë të Krishtit edhe në fushë. Ne morëm pjesë në 8 kampionate ku arritëm vendin e 8-të në Itali si renditja jonë më e mirë.”