Romania

“We are a group of Roman and Greek Catholic priests, from several dioceses, parishes and cities in Romania. We describe ourselves as passionate about God and about sports. We are really happy and grateful that for several years now, we are able to participate together in the European futsal championships. Through the unity and dedication of our team, we try to praise God, to serve Him, our brothers and to create a strong bond and an authentic communion between us. That’s why we consider every championship and every meeting with our brothers from so many countries a real joy, a true gift from above and a reason to thank our Lord. We are really excited and filled with gratitude for the wonderful opportunity to attend this year’s championship, organized by our dear brothers from Albania.”

“Ne jemi një grup priftërinjsh katolikë romakë dhe grekë, nga disa dioqeza, famulli dhe qytete të Rumanisë. Ne mund ta përshkruajmë veten si të pasionuar pas Zotit dhe sportit. Jemi vërtet të lumtur dhe mirënjohës që prej disa vitesh po arrijmë të marrim pjesë së bashku në kampionatet evropiane të futsallit. Nëpërmjet unitetit dhe përkushtimit të ekipit tonë, ne përpiqemi të lavdërojmë Zotin, t’i shërbejmë Atij, vëllezërve tanë dhe të krijojmë një lidhje të fortë dhe një bashkësi autentike mes nesh. Kjo është arsyeja pse ne e konsiderojmë çdo kampionat dhe çdo takim me vëllezërit tanë nga kaq shumë vende një gëzim të vërtetë, një dhuratë të vërtetë nga lart dhe një arsye për të falënderuar Zotin tonë. Jemi vërtet të emocionuar dhe të mbushur me mirënjohje për mundësinë e mrekullueshme për të marrë pjesë në kampionatin e këtij viti, organizuar nga vëllezërit tanë të dashur nga Shqipëria.”